Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aporetyczna natura doświadczenia egzystencjalnego jako przesłanka konstruowania/dekonstruowania myślenia utopijnego

Creator:

Gara, Jarosław

Subject and Keywords:

analiza fenomenologiczna ; dekonstruowanie myślenia utopijnego ; doświadczenie egzystencjonalne ; konstruowanie myślenia utopijnego

Abstract:

Myślenie utopijne to swoista wizja/wiara w to, że konstytutywnie inny świat jest nie tylko możliwy, lecz także i konieczny. Wizja ta opiera się na bezwarunkowej i totalnej negacji tego, co Zastane tu i teraz oraz bezwarunkowej i totalnej afirmacji tego, co Wyobrażone tam i wtedy. Każda taka wizja wyrasta lub też ufundowana jest w aporetycznej naturze doświadczenia egzystencjalnego, które otwiera dwojakiego rodzaju drogę rozumowania: myślenia antynomiami, stojącego u podstaw konstruowania myślenia utopijnego, oraz myślenia paradoksami, stojącego u podstaw dekonstruowania myślenia utopijnego. Podstawowym kryterium ukazującym nieuniknioność, ale i warunkowość adekwatności tych sposobów myślenia jest zaś to, co można określić mianem medium dystansu. Kolejne przybliżenia w obrębie doświadczenia świata życia codziennego wyczerpują możliwość prostego myślenia antynomiami jako adekwatnego sposobu odnoszenia się do otaczającej rzeczywistości, otwierając drogę do myślenia paradoksami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.133

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 49-63.

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jarosław Gara

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.