Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Człowiek jako swojość i obcość – „słaby” projekt etyczny

Creator:

Walczak, Anna

Subject and Keywords:

myśl słaba   obcość   pedagogika   projekt etyczny   swojość   wydarzenie

Abstract:

W artykule podejmuję problematykę człowieka jako istoty granicznej w obszarze przeżywania swojości i obcości. Jednocześnie uznaję, że tworząc swą tożsamość w toku narracji, człowiek winien się otworzyć na doświadczenie swojości i obcości ujęte w kategoriach wy-darzania (się). Doświadczenie to prowadzi człowieka do rozpoznania i rozumienia siebie jako istoty granicznej, która „wystawiając się” na swój sposób bycia – tworząc projekt bycia sobą, ujęty jako projekt etyczny – daje „dowód” swej kruchości, przemijalności et cetera. Zadaję pytanie, czy tak ujęty człowiek jako „słaby podmiot”, tworzący siebie jako „słaby” projekt etyczny, gdzie w określeniach tych zawierają się już przesłanki „słabej myśli” Gianniego Vattimo, może stać się wyzwaniem dla „prze-myślenia” antropologicznych kontekstów w myśli pedagogicznej i edukacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.132

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 32-48.

Rights holder:

Copyright by Anna Walczak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.