Object

Title: Democracy, utopia, education ; Demokracja, utopia, wychowanie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Democracy, utopia, education  
Demokracja, utopia, wychowanie

Creator:

Włodarczyk, Rafał

Subject and Keywords:

democracy theory   education   utopia  
teoria demokracji   teoria edukacji   utopia

Description:

Nie dziwi nas nieustanne podejmowanie refleksji nad problematyką utopijną w obliczu mniej lub bardziej udanych prób zmierzających do urzeczywistniania utopijnych idei. Niemniej jednak przez wielu badaczy ten typ myślenia traktowany jest jako drugorzędny, nacechowany intelektualną naiwnością, a tym samym nieistotny dla praktyki społecznej i rozwoju samej nauki, w najlepszym zaś wypadku z jej perspektywy nieinteresujący, a nawet niepotrzebny. Chcąc nie zgodzić się z taki podejściem, przedstawiamy trzeci już tom rozważań i refleksji nad zagadnieniami utopii, który wraz z dwoma poprzednimi pozwala nam odnaleźć to, co w utopizmie wciąż aktualne i inspirujące, co stanowi wyzwanie dla myślenia i działania, pedagogiki i edukacji, badań naukowych i praktyki społecznej. Jako całość, kolejne tomy zwracają uwagę na takie aspekty utopii, jak: niejednoznaczność, transformacja, spełnienie, nadanie kierunku, totalność, w kontekście których rozwijamy i kontynuujemy nasze dyskusje o zmianie, oczekiwaniach, nadziejach, dążeniach, obawach i zagrożeniach.

Abstract:

„Every discussion of democracy”, says Giovanni Sartori, „revolves around three concepts: sovereignty of the people, equality and self-government”. In these discussions, the credible linkage of this ideas and their full development, that is to say, adequate to the needs, complexity of functioning and size of a modern nation-state, it creates the image, and at the same time, the political promise of a sufficiently perfect society, that will be possible in the future through effective education. This article aims to develop an understanding of the relationship between selected democratic theories, the concept of utopia and education.  

„Każda dyskusja o demokracji – twierdzi Giovanni Sartori – obraca się zasadniczo wokół trzech pojęć: suwerenności ludu, równości i samorządu”. W dyskusjach tych ich wiarygodne powiązanie ze sobą i pełne rozwinięcie, adekwatnie do potrzeb, złożoności funkcjonowania oraz rozmiarów nowoczesnego państwa narodowego, tworzy wyobrażenie, a zarazem polityczną obietnicę wystarczająco doskonałego społeczeństwa, możliwego do zrealizowania w przyszłości dzięki skutecznej edukacji. Artykuł ma na celu rozwinięcie rozumienia związków zachodzących między wybranymi teoriami demokracji, koncepcją utopii a edukacją.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87498   ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.131

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 11-31.

Rights holder:

Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Dec 18, 2017

Number of object content hits:

280

Number of object content views in PDF format

299

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92821

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Demokracja, utopia, wychowanie Mar 13, 2023

This page uses 'cookies'. More information