Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Demokracja, utopia, wychowanie

Creator:

Włodarczyk, Rafał

Subject and Keywords:

teoria demokracji   teoria edukacji   utopia

Description:

Nie dziwi nas nieustanne podejmowanie refleksji nad problematyką utopijną w obliczu mniej lub bardziej udanych prób zmierzających do urzeczywistniania utopijnych idei. Niemniej jednak przez wielu badaczy ten typ myślenia traktowany jest jako drugorzędny, nacechowany intelektualną naiwnością, a tym samym nieistotny dla praktyki społecznej i rozwoju samej nauki, w najlepszym zaś wypadku z jej perspektywy nieinteresujący, a nawet niepotrzebny. Chcąc nie zgodzić się z taki podejściem, przedstawiamy trzeci już tom rozważań i refleksji nad zagadnieniami utopii, który wraz z dwoma poprzednimi pozwala nam odnaleźć to, co w utopizmie wciąż aktualne i inspirujące, co stanowi wyzwanie dla myślenia i działania, pedagogiki i edukacji, badań naukowych i praktyki społecznej. Jako całość, kolejne tomy zwracają uwagę na takie aspekty utopii, jak: niejednoznaczność, transformacja, spełnienie, nadanie kierunku, totalność, w kontekście których rozwijamy i kontynuujemy nasze dyskusje o zmianie, oczekiwaniach, nadziejach, dążeniach, obawach i zagrożeniach.

Abstract:

„Każda dyskusja o demokracji – twierdzi Giovanni Sartori – obraca się zasadniczo wokół trzech pojęć: suwerenności ludu, równości i samorządu”. W dyskusjach tych ich wiarygodne powiązanie ze sobą i pełne rozwinięcie, adekwatnie do potrzeb, złożoności funkcjonowania oraz rozmiarów nowoczesnego państwa narodowego, tworzy wyobrażenie, a zarazem polityczną obietnicę wystarczająco doskonałego społeczeństwa, możliwego do zrealizowania w przyszłości dzięki skutecznej edukacji. Artykuł ma na celu rozwinięcie rozumienia związków zachodzących między wybranymi teoriami demokracji, koncepcją utopii a edukacją.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.131

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 11-31.

Rights holder:

Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.