Object

Title: Selected social and political aspects of elections in Poland in 2014-2015 years ; Wybrane społeczne i polityczne aspekty wyborów w Polsce w latach 2014-2015

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Selected social and political aspects of elections in Poland in 2014-2015 years  
Wybrane społeczne i polityczne aspekty wyborów w Polsce w latach 2014-2015

Creator:

Skrzypiński Dariusz. Red.

Subject and Keywords:

election   delegitimization   Direct Democracy   social problems   nationalists   national minority   social media   political satire  
wybory   delegitymizacja   demokracja bezpośrednia   problemy społeczne   narodowcy   mniejszości narodowe   media społecznościowe   satyra polityczna

Abstract:

In Poland four different elections took place between 2014 and 2015: presidential, to the European Parliament, to the national parliament and local. They resulted in changes not only in public life, but also in the remaining spheres of social life. The authors of the articles published in the collective work "Selected social and political aspects of elections in Poland in 2014-2015 years" concentrated on some of them.On the one hand they made an attempt to answer the questions rooted in the tradition of political science research, and concerning the importance of election results on the process of legitimization of the political system, deficiencies of the system of the representative democracy and the political activity of different political circles.On the other hand, they concentrated on social and cultural consequences of elections, examining the participation of representatives of national minorities, the role of social media and the way political problems were perceived in satirical drawings.  

W Polsce, w latach 2014-2015 odbyły się cztery elekcje: prezydencka, do Parlamentu Europejskiego, parlamentu narodowego i samorządowa. Ich konsekwencją były zmiany nie tylko w życiu publicznym, ale i w pozostałych sferach życia społecznego. Autorzy artykułów zamieszczonych w zbiorze „Wybrane społeczne i polityczne aspekty wyborów w Polsce w latach 2014-2015” skoncentrowali się na niektórych spośród nich. Z jednej strony podjęli próbę odpowiedzi na pytania zakorzenione w politologicznej tradycji badawczej, a dotyczące znaczenia wyników elekcji dla procesu legitymizacji systemu politycznego, deficytów systemu demokracji przedstawicielskiej i aktywności politycznej różnych środowisk politycznych. Z drugiej natomiast strony skoncentrowali się na społecznych i kulturowych konsekwencjach wyborów, badając udział w nich przedstawicieli mniejszości narodowych, rolę mediów społecznościowych i percepcję problemów politycznych w rysunkach satyrycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej

Contributor:

Zieliński, Michał   Lyszczyna, Anna   Terpiłowski, Paweł   Alberska, Małgorzata   Mielczarek, Jan   Bodys, Marta   Piotrowska, Marlena

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87497   ISBN 978-83-929260-1-6

DOI:

10.23734/26.17.030

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej   Copyright by Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

em

Object collections:

Last modified:

Dec 14, 2020

In our library since:

Dec 18, 2017

Number of object content hits:

489

Number of object content views in PDF format

647

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92819

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information