PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane społeczne i polityczne aspekty wyborów w Polsce w latach 2014-2015

Creator:

Skrzypiński Dariusz. Red.

Subject and Keywords:

wybory ; delegitymizacja ; demokracja bezpośrednia ; problemy społeczne ; narodowcy ; mniejszości narodowe ; media społecznościowe ; satyra polityczna

Abstract:

W Polsce, w latach 2014-2015 odbyły się cztery elekcje: prezydencka, do Parlamentu Europejskiego, parlamentu narodowego i samorządowa. Ich konsekwencją były zmiany nie tylko w życiu publicznym, ale i w pozostałych sferach życia społecznego. Autorzy artykułów zamieszczonych w zbiorze „Wybrane społeczne i polityczne aspekty wyborów w Polsce w latach 2014-2015” skoncentrowali się na niektórych spośród nich. Z jednej strony podjęli próbę odpowiedzi na pytania zakorzenione w politologicznej tradycji badawczej, a dotyczące znaczenia wyników elekcji dla procesu legitymizacji systemu politycznego, deficytów systemu demokracji przedstawicielskiej i aktywności politycznej różnych środowisk politycznych. Z drugiej natomiast strony skoncentrowali się na społecznych i kulturowych konsekwencjach wyborów, badając udział w nich przedstawicieli mniejszości narodowych, rolę mediów społecznościowych i percepcję problemów politycznych w rysunkach satyrycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej

Contributor:

Zieliński, Michał ; Lyszczyna, Anna ; Terpiłowski, Paweł ; Alberska, Małgorzata ; Mielczarek, Jan ; Bodys, Marta ; Piotrowska, Marlena

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

978-83-929260-1-6 ; doi:10.23734/26.17.030

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej ; © Copyright by Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

em