Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Przemoc symboliczna w prawie technokratycznymi próby jej zwalczania : polityzacja przez humanizację?

Creator:

Mańko, Rafał

Subject and Keywords:

polityczność   legitymizacja   Trybunał Sprawiedliwości UE   prawo technokratyczne   przemoc symboliczna

Description:

Streszcz. art. w jęz. pol.

Abstract:

Prawo technokratyczne dokonuje aktów przemocy symbolicznej na osobie ludzkiej poprzez narzucanie jej redukcjonistycznej wizji egzystencji, ograniczonej do aspektu homooeconomicus passivus. Dokonywana przemoc symboliczna ma jednak także na celu osiągnięcie zasadniczego celu technokracji, jakim jest odpolitycznienie procesów podejmowania decyzji. Prawo jest postrzegane w perspektywie instrumentalności racjonalnej, a jurydyzacja nie ma na celu osiągnięcia sprawiedliwości, lecz przeciwnie, służy odizolowaniu technokratycznego procesu podejmowania decyzji od sfery polityczności. Celem niniejszego artykułu jest pochylenie się nad zagadnieniem, czy humanizacja prawa technokratycznego w procesie jego sądowej wykładni może prowadzić do jego ponownego upolitycznienia (repolityzacji). Na podstawie trzech studiów przypadku poświęconyc hszeroko znanym wyrokom Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawy: Leitner, Omega i Aziz) artykuł dochodzi do wniosku, że istotnie, humanizacja może służyć osiągnięciu celu repolityzacji. Jednakże, wskazując na wyrok Alemo-Herron, artykuł stwierdza w ostatecznych konkluzjach, że polityzacja jest tylko pierwszym krokiem, zaś kolejnym musi być pytanie o rzeczywisty podmiot interesów chronionych przez prawo

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydawnictwo Beta-Druk

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Spychalska, Aleksandra. Red.   Sadowa, Katarzyna. Red.

Date:

2007-

Date issued:

2017

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-11-6

Language:

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm