Object

Title: Opportunities of the development of the learning competence of preschool education teachers at workplace as an element of the organizational culture ; Możliwości rozwoju kompetencji uczenia się przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w miejscu pracy jako elementu kultury organizacyjnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Opportunities of the development of the learning competence of preschool education teachers at workplace as an element of the organizational culture  
Możliwości rozwoju kompetencji uczenia się przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w miejscu pracy jako elementu kultury organizacyjnej

Creator:

Smilgiené, Jurgita   Masiliauskiené, Erika

Subject and Keywords:

teacher learning   workplace   organizational culture   development of learning competence   preschool education teacher  
kształcenie się nauczycieli   miejsce pracy   kultura organizacyjna   rozwój kompetencji uczenia się   nauczyciel wychowania przedszkolnego

Abstract:

The results of the conducted research have shown that the meaning of the competence of knowing how to learn is related to the development of personality, ability to find information, and apply it in respective activity. Teachers develop and assess the competence of knowing how to learn through various methods, practical tasks, by stimulating independence. The research has also revealed that the application of the knowledge gained in teacher learning process in everyday activity receives constant evaluations that give added value to the learning process. Positive feedback among teachers and learners has also been mentioned. Among the evaluations there is also a sceptical attitude, the attempt to contradict a teacher’s effort to go beyond the established practice and trying to search for new forms of activity.  

Wyniki prowadzonych badań wykazały, że umiejętność uczenia się związana jest z rozwojem osobowości, umiejętności wyszukiwania informacji i zastosowania ich podczas odpowiedniej czynności. Nauczyciele rozwijają i oceniają kompetencję uczenia się za pomocą różnych metod, praktycznych zadań, poprzez stymulowanie niezależności. Badania wykazały również, że wykorzystanie wiedzy zdobytej w procesie uczenia się przez nauczycieli podczas codziennych czynności podlega stałej ocenie, która zapewnia mu wartość dodaną. Otrzymano również pozytywne informacje zwrotne od nauczycieli i uczniów. Wśród ocen znalazła się również postawa sceptyczna, próba zaprzeczenia wysiłkowi nauczycieli wykraczania poza ustaloną praktykę i próbowania szukania nowych form aktywności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87332   ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.2.151.165

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 2/2017, s. 151-165.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Jurgita Smilgiené   Copyright by Erika Masiliauskiené

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

76

Number of object content views in PDF format

93

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92637

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information