Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Małżeństwa kulturowo mieszane wyzwaniem wieku migracji

Creator:

Lendzion, Joanna

Subject and Keywords:

globalizacja   wielokulturowość   chrześcijaństwo   islam   małżeństwa mieszane

Abstract:

Artykuł, zwracając uwagę na wciąż rosnące liczby świadczące o przemieszczaniu się ludności w zglobalizowanym świecie (turystyka, migracje, również edukacyjne, wymiana studentów w ramach programu Erasmus+), przedstawia – niezbyt często poruszany w literaturze przedmiotu – problem małżeństw mieszanych, które nazywane są również heterogamicznymi czy międzykategorialnymi. Małżonków może różnić religia, pochodzenie etniczne, rasa, narodowość, obywatelstwo. Często zdarza się, że dzieli ich więcej niż jedna cecha. Należy więc mówić o różnicach społeczno-kulturowo- religijnych, które dotyczą nie tylko pary małżeńskiej, ale też obu rodzin ich pochodzenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.2.137.150

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2017, s. 137-150.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Lendzion

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.