Obiekt

Tytuł: Otherness in the context of immigration: an overview of students’ worldview. An interpretation study in the light of the theory of cultural standard by Krzysztof Brozi ; Inność w kontekście imigracji – ogląd światopoglądu studentów. Studium interpretacyjne w świetle teorii standardu kulturowego Krzysztofa Brozi

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Otherness in the context of immigration: an overview of students’ worldview. An interpretation study in the light of the theory of cultural standard by Krzysztof Brozi  
Inność w kontekście imigracji – ogląd światopoglądu studentów. Studium interpretacyjne w świetle teorii standardu kulturowego Krzysztofa Brozi

Autor:

Misiejuk, Dorota

Temat i słowa kluczowe:

cultural standard   category of the self/the other   mentality  
standard kulturowy   kategoria swój/obcy   mentalność

Abstrakt:

The following text deals with analyses of the worldview regarding the concept of the Otherness of the young generation of Poles. Students’ statements were analysed. The subject of the analyses is the area of categorization of the Otherness in terms of motives, assumptions and intentions. By means of the focus group interview method, opinions were collected and analysed in terms of the assumptions and categorization made by the respondents. The key to operationalisation of the data collected in the research process is not to analyse the content of the opinions expressed but to predict mental categories that organise the thinking and decisions that build their relationship to immigrants. The theoretical basis of the research is Krzysztof J. Brozi’s theory of cultural standard and the theory of intercultural contact.  
Prezentowany poniżej tekst dotyczy analiz światopoglądu w zakresie konceptu Inności młodego pokolenia Polaków. Poddano analizie wypowiedzi studentów. Przedmiotem analiz jest obszar kategoryzacji Inności w zakresie motywów, założeń i intencji. Za pomocą metody badawczej zogniskowanego wywiadu grupowego zebrano opinie, które analizowano w kierunku założeń i kategoryzacji czynionych przez badanych. Kluczem operacjonalizacji danych zebranych w procesie postępowania badawczego nie jest analiza treści wyrażanych opinii ale przewidywanie kategorii mentalnych organizujących myślenie i decyzje, budujące ich stosunek do imigrantów. Podłożem teoretycznym przeprowadzonych badań jest teoria standardu kulturowego Krzysztofa J. Broziego oraz teoria kontaktu międzykulturowego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87325

DOI:

10.23734/mcs.2017.2.047.056

Źródło:

Pdg P 345

Język:

pol

Powiązanie:

Multicultural Studies 2/2017, s. 47-56.

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Dorota Misiejuk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

9 kwi 2021

Data dodania obiektu:

13 gru 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

143

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

195

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92630

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji