Object

Title: Psychopathology of the Political Life. An Illustrated Textbook ; Psychopatologia życia politycznego. Podręcznik ilustrowany

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Psychopathology of the Political Life. An Illustrated Textbook  
Psychopatologia życia politycznego. Podręcznik ilustrowany

Creator:

Chmielewski, Adam

Subject and Keywords:

politics   psychopathology   political emotions  
polityka   psychopatologia   emocje polityczne

Abstract:

The subject of the book is an analysis of some pathological phenomena which made themselves felt, sometimes very acutely, within the contemporary Polish politics. It has been designed as a collection of illustrations of a claim that the presently dominant forms of Polish politics, and new developments within it, are a result of the psychopathologies responsible for a gradual decline and degradation of the Polish political space as a whole; a decline which seems already irreversible. I argue that the degradation in question stems to a large extent from a failure of the Polish political elites adequately to understand and manage the emotions of the Polish society. According to the interpretation put forward here, the failure has been a cumulative effect of various modes of political disregard, misuse and abuse of social emotions. More specifically, it has been the failure resulting from an inability of one part of the Polish political elites to understand role played by the “political emotional variable”, and the cynical instigation and exploitation of it in the political struggles by another part. In my opinion, all forms of these misuses result in a manifest disregard of a common good. In particular, the present degenerative trend in the Polish politics I attribute especially to pathological modes of employment of social emotions by leading figures of the Polish political right, themselves no less pathological in character, who have claimed a success in hijacking the Polish politics and have pushed it into the abyss of a new form of the authoritarian populism.  

Tezą niniejszej książki jest przekonanie, że emocje odgrywają podstawową i niezbywalną rolę w funkcjonowaniu i przemianach społeczeństw ludzkich. Dynamika ludzkiej subiektywności spełnia fundamentalną rolę w zarówno w sferze poznania i tworzenia, jak i w sferze etycznej i politycznej. Ponieważ wraz z rozwojem społeczeństw subiektywność i emocjonalność człowieka nieustannie przybierają coraz to nowe postacie, spośród których wiele zagraża stabilności społecznej, to naturalnym zadaniem polityki jest inteligentne ich odczytywanie, trafne interpretowanie i innowacyjne poszukiwanie skutecznych form zarządzania nimi. Koncepcje filozoficzno-polityczne, które ignorują sferę ludzkiej emocjonalności, nie mogą być adekwatne. Niniejsza książka dotyczy zjawisk patologicznych w funkcjonowaniu współczesnych ustrojów politycznych, koncentrując się zwłaszcza na niektórych specyficznie polskich ich postaciach. Genezą tej pracy jest bowiem szereg prób, do pewnego stopnia niezależnych od siebie, mających na celu zrozumienie obecnego stanu polskiej polityki w jej wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, jak również konsekwencji tego stanu. Praca ta jest więc głównie zbiorem ilustracji dla tezy, zgodnie z którą obecny kształt polskiej przestrzeni politycznej jest rezultatem szeregu zjawisk patologicznych o podłożu psychicznym, skutkiem tych psychopatologii jest zaś powolne osuwanie się polskiej polityki w stan degeneracji, która pod wieloma względami wydaje się już nieodwracalna. Sądzę również, że degeneracja ta ma przede wszystkim źródło w porażce, jaką poniosły polskie elity polityczne w trafnym odczytywaniu, rozumieniu i adekwatnym zarządzaniu społecznymi emocjami polskiego społeczeństwa. Porażka ta była moim zdaniem kumulatywnym skutkiem nierozumienia roli, jaką odgrywa „emocjonalna zmienna polityczna” w życiu społeczeństw; nieumiejętności w zarządzaniu ludzką subiektywnością; rezultatem patologicznej uległości elit politycznych wobec niej; oraz cynicznego jej podsycania i wykorzystywania we wzajemnej walce politycznej, prowadzonej bez względu na jakkolwiek pojmowane dobro wspólne. Obecny, degeneracyjny trend polskiej polityki przypisuję zwłaszcza patologicznym formom organizowania emocji społecznych przez dominujące na polskiej prawicy postacie o charakterach nie mniej patologicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza ATUT — Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Contributor:

Hudzik, Jan Paweł. Rec.

Date issued:

2009

Detailed Type:

monograph  
monografia

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87311   ISBN: 978–83–7432–555–4

DOI:

10.23734/26.17.024

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Adam Chmielewski

Autor opisu:

jk

Object collections:

Last modified:

Dec 30, 2020

In our library since:

Dec 4, 2017

Number of object content hits:

784

Number of object content views in PDF format

888

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92610

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information