Obiekt

Tytuł: Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Autor:

Kostyszak, Maria

Abstrakt:

Metodologia współczesnej filozofii różnicy, a nie binarnych opozycji, stanowi podstawę badań przeprowadzonych w książce Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy. Dlatego celem dociekań nie jest dyskredytacja „ontoteologii” jako zespołu rzekomo błędnych założeń, lecz zbadanie procesu ich rozpoznawania i przezwyciężania. Wbrew radykalnym tezom, że ontoteologii nie da się przekroczyć, uważam, że jest to możliwe i wskazane, a punktem wyjścia staje się każdorazowo akt rozpoznawania różnicy między założeniami ontoteologicznymi i nieontoteologicznymi. Heidegger od 1957 roku nazywa ontoteologią postać wykształconej dzięki syntezom Platona i Arystotelesa filozofii Zachodu (preseokratyków uznaje za myślicieli niedążących do ontoteologii), której można przypisać pewną ogólną charakterystykę. Stała się ona mianowicie nauką o bycie(onto), a nie różnych sposobach bycia, nauką budowaną hierarchicznie z uwzględnieniem piramidy bytów i bytem najwyższym na szczycie (-teo), w postaci pojęć podporządkowanych procedurom logicznym(-logia). W swoim projekcie udziejowienia filozofii, Heidegger nie pragnie powrotu do presokratyków, lecz bada i akcentuje inne możliwości uprawiania namysłu filozoficznego, który odpowiadałby kontekstowi współczesnego „wydarzania” (głównie w Przyczynkach do filozofii. (Z wydarzania)). Stopniowo wypracowuje środki językowe i struktury myślowe („inny początek”), by można było wyrażać i uchwytywać każdorazowe różnice, czyli także związki, a nie tylko kontrasty, między bytem i byciem. Istota techniki, jego zdaniem, wymyka się ujęciom ontoteologicznym, a jest to kwestia nagląca. Uprzedmiotowienie bytu traktowanego jako „stała obecność”, reifikacja boskości oraz przewaga logosu nad ethosem i pathosem – to jaskrawo niepożądane konsekwencje tej wersji filozofii Zachodu, która zdominowała współczesną kulturę. W szczegółowym rozwinięciu książka koncentruje się na procesie rewizji i przeobrażania istoty „myślenia”, jakie w swych pismach przeprowadzają: Nietzsche, Heidegger i Derrida. W konsekwencji imperatyw uważności i chronienia doświadczenia czasu u wymienionych filozofów prowadzi do intensyfikacji „przytomności słowa”. Motyw ten rozwinięty został w trzecim rozdziale, gdzie postulat przytomności słowa dotyczy zarówno metodologii nauk humanistycznych i społecznych, jak i przemian oświatowych, akcentujących roztropne upodmiotowienie momentów systemowych i osobistych(hartowanie charakteru) w procesie edukacji.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Współtwórca:

Żelazna, Jolanta. Rec. ; Koczanowicz, Leszek. Rec.

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

monografia

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87310 ; ISBN: 978-83-60011-99-7 ; doi:10.23734/26.17.023

Język:

pol

Prawa dostępu:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Maria Kostyszak ; © Copyright by Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

jk

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-11-04

Data dodania obiektu:

2017-12-04

Liczba wyświetleń treści obiektu:

309

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

549

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92609

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji