Obiekt

Tytuł: Sytuacja administracyjnoprawna adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Sytuacja administracyjnoprawna adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Autor:

Cendrowicz, Dominika

Temat i słowa kluczowe:

pomoc społeczna   ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   świadczenia z zakresu pomocy społecznej   sytuacja administracyjnoprawna adresata świadczeń z zakresu społecznej   prawo do świadczeń z zakresu pomocy społecznej   odpłatność za świadczenia z zakresu pomocy społecznej   administracja pomocy społecznej   domy pomocy społecznej   kontrola w pomocy społecznej   przyznawanie i udzielanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej   środki ochrony prawnej adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Abstrakt:

Przedmiotem monografii jest sytuacja administracyjnoprawna adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Monografia, poprzez wskazany w jej tytule problem naukowy, stanowi kontynuację i nawiązanie do badań wrocławskiej szkoły administratywistów nad sytuacją administracyjnoprawną jednostki. W pracy znalazło zastosowanie wiele klasycznych koncepcji dotyczących siatki pojęciowej nauki prawa administracyjnego, w tym sformułowanych przed półwieczem przez F. Longchampsa (m.in. koncepcja przestrzeni prawnej). Obszarem referencyjnym pracy uczyniono regulację prawną pomocy społecznej sensu stricto, która zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W monografii badaniu poddano najważniejsze problemy związane z uprawnieniami jednostki do świadczeń z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, omówiono charakter prawny poszczególnych świadczeń oraz kwestię obowiązku ponoszenia odpłatności za wybrane świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Praca porusza doniosłą problematykę sytuacji prawnej pensjonariuszy domów pomocy społecznej i w tym zakresie odnosi się do trybu przymusowego umieszczania jednostek w zakładach administracyjnych pomocy społecznej oraz do naruszania konstytucyjnych praw i wolności osób w nich przebywających. W pracy wskazano na podstawowe formy działania administracji publicznej, za pomocą których przyznawane i udzielane są świadczenia z zakresu pomocy społecznej oraz na środki ochrony prawnej, jakie przysługują adresatowi świadczenia w celu ochrony jego uprawnień.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Blicharz, Jolanta. Rec.   Szpor, Grażyna. Rec.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87309

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 104)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Dominika Cendrowicz

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 maj 2021

Data dodania obiektu:

1 gru 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3 741

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

5726

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/85266

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji