PLMET:

click here to follow the link

Title:

Government Programme for the Elderly Social Activity based on the selected example. D4.2 Deliverable, Evaluation report on case study

Creator:

Klimowicz, Monika ; Michalewska-Pawlak, Małgorzata

Subject and Keywords:

innowacje społeczne ; inwestycje społeczne ; aktywizacja osób starszych ; ASOS ; aktywność społeczna osób starszych

Abstract:

Raport prezentuje wyniki badań nad inwestycjami społecznymi w Polsce w kontekście wspierania aktywności społecznej osób starszych. Prace badawcze prowadzone były w ramach projektu badawczego Innovative Social Investement: Strengthening Communities in Europe (InnoSI) nr 649189, sfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Badaniom poddany został Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) jako przykład inwestycji społecznych. Główną część raportu stanowi ewaluacja studium przypadku jakim był projekt pn. Aktywni bez względu na wiek realizowany przez Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna w Gdańsku, a finansowany z programu ASOS. Raport zawiera: przegląd literatury, ocenę potrzeb, teorię zmiany, ewaluację procesową, ewaluację wpływu oraz ewaluację ekonomiczną przy wykorzystaniu metody SROI.

Place of publishing:

Bruksela

Publisher:

Komisja Europejska

Date created:

2016

Resource Type:

raport

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.23734/26.17.006

Language:

eng

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Monika Klimowicz, Małgorzata Michalewska-Pawlak

Autor opisu:

jk