PLMET:

click here to follow the link

Title:

Assistance from „A” to „Z” – Professional activation of homeless people from Wroclaw Circle St. Brother Albert Aid Society. D4.2 Deliverable, Evaluation report on case study

Creator:

Wiktorska-Święcka, Aldona ; Moroń, Dorota

Subject and Keywords:

innowacje społeczne ; inwestycje społeczne ; aktywizacja społeczna i zawodowa ; bezdomność ; metoda towarzyszenia

Abstract:

Raport przedstawia rezultaty ewaluacji studium przypadku. Przedmiotem analizy studium przypadku jest projekt Wsparcie od „A” do „Z” – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Był on realizowany w okresie: 30.09.2012-30.10.2015 we Wrocławiu przez Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Projekt dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stąd stanowi część polityki inkluzji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ma ona zastosowanie do określonej grupy osób – bezdomnych – i jest inwestycją na rzecz ich aktywizacji i usamodzielnienia . Projekt Wsparcie od A do Z był realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Raport zawiera: przegląd literatury, ocenę potrzeb, teorię zmiany, ewaluację procesową, ewaluację wpływu oraz ewaluację ekonomiczną przy wykorzystaniu metody SROI. Ocena projektu pozwoliła na wykazanie, że jest on innowacyjną inwestycją społeczną, a wykorzystanie innowacyjnej metody towarzyszenia było kluczowym czynnikiem sukcesu projektu.

Place of publishing:

Bruksela

Publisher:

Komisja Europejska

Date created:

2016

Resource Type:

raport

Format:

application/pdf

DOI:

10.23734/26.17.005

Language:

eng

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Aldona Wiktorska-Święcka, Dorota Moroń

Autor opisu:

em