PLMET:

click here to follow the link

Title:

Unijna polityka energetyczna obszarem polsko-niemieckiej współpracy czy rywalizacji?

Creator:

Dyduch, Joanna

Subject and Keywords:

polityka energetyczna ; Polska i Niemcy ; Unia Europejska

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest analiza preferencji i interesów Polski i Niemiec wobec unijnej polityki energetycznej. Celem rozważań natomiast uczyniono poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy w obszarze ponadnarodowej polityki energetycznej Unii Europejskiej (UE), przeważają tendencje i mechanizmy kooperatywne czy rywalizacyjne w odniesieniu do działań podejmowanych przez Polskę i Niemcy w systemie europejskim. W toku wywodu starano się zweryfikować hipotezę, iż odmienne uwarunkowania geopolityczne i geoekonomiczne Polski i Niemiec w odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze krajowym utrudniają efektywną polsko-niemiecką współpracę w zakresie rozwoju ponadnarodowej unijnej polityki energetycznej. Wykorzystanym w procesie weryfikacji hipotezy podejściem teoretycznym stała się teoria liberalizmu międzyrządowego, uzupełniona o założenia analizy systemowej. Cezurę czasową wyznaczają lata 2009-2016.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Dom Wydawniczy Elipsa

Contributor:

Czachór, Zbigniew. Red. ; Marcinkowski, Tomasz. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.23734/26.17.022

Source:

Polska – Niemcy – Unia Europejska. Razem czy osobno?, red. Zbigniew Czachór, Tomasz Marcinkowski, s. 193-215

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Dom Wydawniczy Elipsa ; © Copyright by Joanna Dyduch

Autor opisu:

jk