PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nużąca konieczność. Powody podjęcia i ocena studiów prawniczych na WPAE UWr

Creator:

Czarnota, Adam ; Paździora, Michał ; Stambulski, Michał

Subject and Keywords:

prawo ; edukacja prawnicza ; studia prawnicze ; Uniwersytet Wrocławski ; studenci ; wybór kierunku studiów

Abstract:

Edukacja prawnicza rzadko traktowana jest jako przedmiot badań empirycznych w obrębie prawoznawstwa. Jednak w ocenie studiów prawniczych można wyróżnić dwie perspektywy: oficjalna i krytyczną. W oficjalnym dokumentach studia te przedstawiane są jako wymagające zaangażowania i rozwijające. Z piśmiennictwa naukowego wyłania się jednak inny obraz. Studia określane są jako „nudne” lub „dyscyplinujące”. Z badań przeprowadzonych przez Zespół Badań nad Edukacją Prawniczą CLEST w 2016 roku wynika, że ocena studentów jest zbliżona do krytycznej. W ramach podjętych badań sprawdzono profil studentów prawa, motywację do podjęcia studiów, plany na przyszłość oraz ocenę samych studiów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (CLEST) ; Inicjatywa Wydawnicza "Chiazm"

Contributor:

Zespół Badań nad Edukacją Prawniczą CLEST

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-949423-0-4

Language:

pol ; eng

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Adam Czarnota ; © Copyright by Michał Paździora ; © Copyright by Michał Stambulski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.