Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Udział podmiotów ekonomii społecznych w realizacji usług publicznych w modelu francuskim

Creator:

Zacharko, Adrian

Subject and Keywords:

usługi publiczne ; zadania publiczne ; social economy ; model francuski

Abstract:

W systemie francuskim podmioty ekonomii społecznej stają się ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych. W latach 80- tych ekonomia społeczna została wprowadzona do porządku prawnego. Warto zwrócić uwagę na zmiany przyjęte nową ustawą nr 2015-856 z dnia 31 lipca 2014 r. o gospodarce społecznej oraz solidarności, która stanowi o podstawowych celach i zasadach działania podmiotów ekonomii społecznej, tj. zwalczanie nierówności i wykluczenia społecznego. We Francji ekonomia społeczna skupia podmioty o charakterze kolektywnym, w tym stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa integracyjne (związane z rynkiem pracy) czy spółdzielnie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red. ; Zacharko, Lidia. Red. ; Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Adrian Zacharko

Autor opisu:

TK