Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia „podmiot ekonomii społecznej”

Creator:

Małecka-Łyszczek, Magdalena

Subject and Keywords:

podmiot ekonomii społecznej ; przedsiębiorstwo społeczne ; podmioty formujące otoczenie ekonomii społecznej

Abstract:

Przyjmując konieczność podjęcia pogłębionej analizy w obszarze wskazania podmiotów przynależnych do sektora ekonomii społecznej, jak i dostrzegając deficyt literatury przedmiotu w tej materii - przedmiotem niniejszego artykułu uczyniono zbadanie zakresu podmiotowego pojęcia „podmiot ekonomii społecznej”. Dokonano niezbędnych kwalifikacji, w rezultacie ich wyłaniając i kolejno omawiając: 1. przedsiębiorstwa społeczne jako trzon i punkt odniesienia dla dalszych podziałów, 2. pozostałe podmioty ekonomii społecznej i 3, podmioty budujące otoczenie ekonomii społecznej. Zaprezentowane klasyfikacje poczynione zostały ze świadomością, iż muszą być one otwarte z uwagi na innowacyjne rozwiązania charakterystyczne dla sektora ekonomii społecznej i jego stały rozrost.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red. ; Zacharko, Lidia. Red. ; Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Magdalena Małecka-Łyszczek

Autor opisu:

TK