Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kanoniczny wymiar ekonomicznej troski o dobra kościelne. Pieniądze w Kościele

Creator:

Wenz, Wiesław

Subject and Keywords:

duchowny ; Kościół ; troska o ubogich ; pracownik kościelny

Abstract:

Kanoniczny wymiar ekonomicznej troski o dobra kościelne realizuje się w wiernym spełnieniu zamysłów prawodawcy kościelnego, który wskazuje, iż Kościół Katolicki na podstawie prawa wrodzonego, niezależnie od władzy świeckiej ma prawo do nabywania dóbr materialnych, ich posiadania, zarządzania nimi i alienowania. Jednakże racją takiego stanu jest wykorzystanie tych dóbr dla osiągnięcia właściwych sobie celów. Prawodawca doprecyzował, iż celami własnymi Kościoła są głównie: organizowanie kultu Bożego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwa oraz innych pracowników kościelnych, jak również prowadzenie apostolatu i dzieł miłości, zwłaszcza wobec ubogich i biednych (KPK, kan. 1254 § 1-2; 1274§1-2).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red. ; Zacharko, Lidia. Red. ; Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wiesław Wenz

Autor opisu:

TK