Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znajomość prawa a kapitał społeczny

Creator:

Szreniawska, Małgorzata   Szreniawski, Piotr

Subject and Keywords:

znajomość prawa   kapitał społeczny   zaufanie   komunikacja

Abstract:

Zagadnienie znajomości prawa przez członków społeczeństwa dotyczy problemów edukacji, ale także komunikacji osób związanych ze stosowaniem prawa z osobami, które nie posiadają szerszej wiedzy prawniczej. Dostrzegać należy także dużą rolę mediów w kształtowaniu postaw wobec prawa. Kapitał społeczny opiera się w dużej mierze na zaufaniu, w tym również na zaufaniu do przepisów prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Szreniawska, Piotr Szreniawski

Autor opisu:

TK