Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Creator:

Błażewski, Maciej (1986- )

Subject and Keywords:

środki komunikacji elektronicznej   konsultacje społeczne   organizacja pozarządowa   elektroniczna administracja   postępowanie administracyjne   biuletyn informacji publicznej

Abstract:

Przepisy prawa przewidują zróżnicowane sposoby stosowania mechanizmów elektronicznej administracji w związku z działalnością organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Można wyróżnić dwa aspekty tego powiązania: aktywną współpracę tych organizacji z organami administracji publicznej oraz gromadzenie i publikowanie informacji dotyczących tych organizacji. Oba aspekty odnoszą się do czynności związanych z informacjami i ich przekazaniem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Błażewski

Autor opisu:

TK