Object

Title: Trzeci sektor w zamówieniach publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Trzeci sektor w zamówieniach publicznych

Creator:

Schmidt, Piotr

Subject and Keywords:

non-governmental sector   social order   public benefit organization   third sector  
OPP   zamówienie społeczne   order   trzeci sektor   sektor pozarządowy

Abstract:

Public procurement is part of the public finance system. They define the rules and procedures for spending public funds in Poland, to which both public sector entities and non-public sector entities spending public funds and all those wishing to obtain public contracts apply. For many years, the need for simplification of procurement procedures has been emphasized. In the Polish public procurement system one of the answers to the above mentioned needs and expectations of public procurement market participants was the introduction of an amendment to the Public Procurement Law of 22 June 2016. The amendment of the Act - Public Procurement Law and some other bills of the social contracting institutions and other specific services.  

Zamówienia publiczne są elementem systemu finansów publicznych. Określają zasady i procedury wydatkowania środków publicznych w Polsce, do których to procedur stosować muszą się zarówno podmioty sektora finansów publicznych jak i podmioty spoza tego sektora wydatkujące środki publiczne oraz wszystkie podmioty, które chcą uzyskać zamówienie publiczne. Od wielu lat podkreśla się konieczność uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych. W polskim systemie zamówień publicznych jedną z odpowiedzi na powyżej wskazane potrzeby i oczekiwania uczestników rynku zamówień publicznych było wprowadzenie nowelizacją ustawy pzp z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw instytucji zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79903   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Schmidt

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

311

Number of object content views in PDF format

436

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84915

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Trzeci sektor w zamówieniach publicznych Mar 23, 2023

This page uses 'cookies'. More information