Object

Title: Organizacje pozarządowe wobec ustawy Prawo zamówień publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacje pozarządowe wobec ustawy Prawo zamówień publicznych

Creator:

Miłostan, Natalia

Subject and Keywords:

legal regulations   contracting authority   NGO’s   the Social Clauses in Public Procurement   tender   act on public procurement law   economic operato   sustainable procurement   public procurement   social economy   social exclusion   most advantageous tender   working condition  
organizacja pozarządowa   równość wykonawców   wykonawca   zamawiający   zamówienia społeczne   kryteria społeczne   zadanie publiczne   zamówienie publiczne

Abstract:

Author is presenting an analysis of the legal situation of NGOs in public procurement, with particular reference to proprietary contracts. Limited NGOs are obliged to apply public procurement regulations, however, as Contracting authority may play a significant role in the public procurement market. The status of the contracting authority in public contracts gives rise to a number of possibilities which are the possibility of obtaining a dedicated (reserved) contract in public procurement, as well as the obligation to conduct business. Not only the implementation of the contract concluded with the entity obliged to apply the law is the participation of non-governmental organizations in the procurement, but also the ability to carry out public tasks commissioned as part of public benefit activities.  

Niniejszy artykuł przedstawia analizę sytuacji prawnej organizacji pozarządowej w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień zastrzeżonych. Organizacja pozarządowa w ograniczonym zakresie jest zobligowana do stosowania regulacji zamówień publicznych, jednakże jako Wykonawca może odgrywać znaczącą rolę na rynku zamówień publicznych. Status Wykonawcy w zamówieniach publicznych rodzi szereg możliwości jakim jest możliwość uzyskania zamówienia dedykowanego (zastrzeżonego) w zamówieniach publicznych, jak również powoduje obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej. Nie tylko realizacja umowy zawartej z podmiotem zobligowanym do stosowania ustawy to udział organizacji pozarządowej w zamówieniach, ale również możliwość realizacji zadania publicznego zlecanego w ramach działalności pożytku publicznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79902   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Natalia Miłostan

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

1 924

Number of object content views in PDF format

2667

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84914

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information