Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacje pozarządowe wobec ustawy Prawo zamówień publicznych

Creator:

Miłostan, Natalia

Subject and Keywords:

organizacja pozarządowa ; równość wykonawców ; wykonawca ; zamawiający ; zamówienia społeczne ; kryteria społeczne ; zadanie publiczne ; zamówienie publiczne

Abstract:

Niniejszy artykuł przedstawia analizę sytuacji prawnej organizacji pozarządowej w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień zastrzeżonych. Organizacja pozarządowa w ograniczonym zakresie jest zobligowana do stosowania regulacji zamówień publicznych, jednakże jako Wykonawca może odgrywać znaczącą rolę na rynku zamówień publicznych. Status Wykonawcy w zamówieniach publicznych rodzi szereg możliwości jakim jest możliwość uzyskania zamówienia dedykowanego (zastrzeżonego) w zamówieniach publicznych, jak również powoduje obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej. Nie tylko realizacja umowy zawartej z podmiotem zobligowanym do stosowania ustawy to udział organizacji pozarządowej w zamówieniach, ale również możliwość realizacji zadania publicznego zlecanego w ramach działalności pożytku publicznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red. ; Zacharko, Lidia. Red. ; Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Natalia Miłostan

Autor opisu:

TK