Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacje pozarządowe wobec ustawy Prawo zamówień publicznych

Creator:

Miłostan, Natalia

Subject and Keywords:

organizacja pozarządowa   równość wykonawców   wykonawca   zamawiający   zamówienia społeczne   kryteria społeczne   zadanie publiczne   zamówienie publiczne

Abstract:

Niniejszy artykuł przedstawia analizę sytuacji prawnej organizacji pozarządowej w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień zastrzeżonych. Organizacja pozarządowa w ograniczonym zakresie jest zobligowana do stosowania regulacji zamówień publicznych, jednakże jako Wykonawca może odgrywać znaczącą rolę na rynku zamówień publicznych. Status Wykonawcy w zamówieniach publicznych rodzi szereg możliwości jakim jest możliwość uzyskania zamówienia dedykowanego (zastrzeżonego) w zamówieniach publicznych, jak również powoduje obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej. Nie tylko realizacja umowy zawartej z podmiotem zobligowanym do stosowania ustawy to udział organizacji pozarządowej w zamówieniach, ale również możliwość realizacji zadania publicznego zlecanego w ramach działalności pożytku publicznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Natalia Miłostan

Autor opisu:

TK