Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Edukacja niepubliczna wobec wyzwań reformy edukacji

Creator:

Pierzchała, Jacek

Subject and Keywords:

administracja ; reformy ; zadania publiczne ; szkoła ; edukacja niepubliczna

Abstract:

Publikacja pod tytułem „Edukacja niepubliczna wobec wyzwań reformy edukacji” jest próbą ukazania problematyki trzeciego sektora w kontekście planowanej reformy edukacji. W pierwszej części pracy autor prezentuje podstawy prawne funkcjonowania edukacji niepublicznej w Polsce. Dodatkowo przedstawia skalę omawianego zjawiska poprzez analizę zgromadzonych danych statystycznych. Druga część artykułu koncentruje się wokół analizy zmian legislacyjnych i wynikających z nich obowiązków dla prywatnych podmiotów edukacyjnych. Są one uzupełnione o wskazanie wyzwań dla trzeciego sektora. W zakończeniu zostały zaprezentowane wnioski.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red. ; Zacharko, Lidia. Red. ; Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jacek Pierzchała

Autor opisu:

TK