Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Edukacja niepubliczna wobec wyzwań reformy edukacji

Creator:

Pierzchała, Jacek

Subject and Keywords:

administracja   reformy   zadania publiczne   szkoła   edukacja niepubliczna

Abstract:

Publikacja pod tytułem „Edukacja niepubliczna wobec wyzwań reformy edukacji” jest próbą ukazania problematyki trzeciego sektora w kontekście planowanej reformy edukacji. W pierwszej części pracy autor prezentuje podstawy prawne funkcjonowania edukacji niepublicznej w Polsce. Dodatkowo przedstawia skalę omawianego zjawiska poprzez analizę zgromadzonych danych statystycznych. Druga część artykułu koncentruje się wokół analizy zmian legislacyjnych i wynikających z nich obowiązków dla prywatnych podmiotów edukacyjnych. Są one uzupełnione o wskazanie wyzwań dla trzeciego sektora. W zakończeniu zostały zaprezentowane wnioski.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jacek Pierzchała

Autor opisu:

TK