Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ grup nacisku z organizacji pozarządowych na realizację niektórych zadań publicznych

Creator:

Kalinka, Karol

Subject and Keywords:

zadania publiczne   grupy nacisku   administracja publiczna   organizacje pozarządowe

Abstract:

Autor w prezentowanym artykule przybliża koncepcję wpływu niektórych grup nacisku w postaci przedstawicieli organizacji pozarządowych na realizację przez administrację publiczną niektórych zadań publicznych. Przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracują z poszczególnymi strukturami administracji publicznej przy wykonywaniu zadań publicznych. Koncepcja ta została zaprezentowana wraz z omówieniem przykładowych działań grup nacisku z organizacji pozarządowych mających wpływ na realizację zadań publicznych, wraz ze omówieniem takich zagadnień jak konsultowanie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, czy koncepcją partycypacji społecznej w kontekście realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Karol Kalinka

Autor opisu:

TK