Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uspołecznienie a prywatyzacja zadań publicznych w świetle rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Creator:

Szymkow, Bartosz

Subject and Keywords:

społeczeństwo obywatelskie ; trzeci sektor ; uspołecznienie zadań publicznych ; prywatyzacja zadań publicznych

Abstract:

Przedmiotowy artykuł obrazuje dyferencjację nomenklaturalną pomiędzy prywatyzacją a uspołecznieniem zadań administracji publicznej. Tym samym staram się zwrócić uwagę na różnice wynikające ze skojarzeń, będących następstwem doświadczenia życiowego, a mające tak doniosłe, moim zdaniem, znaczenie w sferze pojęciowej. Prywatyzacja, kojarzona jest zazwyczaj z projektem o charakterze biznesowym czy zarobkowym podmiotów reprezentujących drugi sektor społeczeństwa. Uspołecznienie przywodzi na myśl działania pro publico bono. a ich wymiar w sferze odbioru społecznego determinuje większą przychylność i w wielu przypadkach daje asumpt do aktywizacji obywateli (ludzi, gdyż nie każdy człowiek musi być obywatelem) rozwijając w ten sposób społeczeństwo obywatelskie i jego idee.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red. ; Zacharko, Lidia. Red. ; Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Bartosz Szymkow

Autor opisu:

TK