Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach. Rozważania na kanwie orzecznictwa sądowego

Creator:

Zabłocki, Jakub

Subject and Keywords:

prawa i wolności obywatelskie ; wolność zrzeszania się ; Konstytucja RP ; prawo o stowarzyszeniach ; sfera publiczna

Abstract:

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach. Prawo do zakładania jak i uczestniczenia w działalności stowarzyszeń w Polsce jest wyrazem konstytucyjnej gwarancji wolności i praw politycznych. Realizacja tego prawa jest przedmiotem rozważań zarówno doktryny prawa jak i orzecznictwa sądów. Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat roli i znaczenia funkcjonowania stowarzyszeń jako form samoorganizacji obywatelskiej w sferze publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red. ; Zacharko, Lidia. Red. ; Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jakub Zabłocki

Autor opisu:

TK