Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O projekcie „Pływajmy razem”

Creator:

Giełda, Daniel

Subject and Keywords:

edukacja ; Unia Europejska ; samorząd terytorialny ; prawo administracyjne ; subsydiarność ; administracja publiczna ; źródła prawa ; pomoc społeczna ; integracja społeczna ; zadania publiczne ; decentralizacja ; niepełnosprawność ; osoby niepełnosprawne ; ochrona zdrowia ; nauka administracji ; pływanie ; partycypacja społeczna ; prawa i obowiązki jednostki ; sposoby realizacji oczekiwań społecznych ; kadry administracji publicznej ; podmioty administracji publicznej ; ewakuacja i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych ; przestrzeń publiczna ; bariery dla osób niepełnosprawnych ; rehabilitacja ; problemy strukturalne administracji publicznej ; status osób niepełnosprawnych ; fundacja ; osoba z niepełnosprawnością ; prawa publiczne osób niepełnosprawnych ; zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Abstract:

Jedną z grup społecznych, której zagraża wykluczenie społeczne są osoby niepełnosprawne. Ich udział w życiu społeczno-publicznym bardzo często napotyka na różnego rodzaju trudności związane np. z barierami architektonicznymi, niezrozumieniem społecznym, brakiem empatii u osób zdrowych lub problemami ekonomicznymi. Publikacja „Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce” powstała w ramach projektu „Pływajmy razem”, którego beneficjentami były przede wszystkim dzieci niepełnosprawne uczestniczące w zorganizowanych przez Fundację Pomocy, Rozwoju i Edukacji DRZAZGA, zajęciach rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Opracowanie przybliża wybrane administracyjno-prawne i faktyczne problemy wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, oraz podejmuje takie zagadnienia, jak: dostęp osób niepełnosprawnych do urządzeń rekreacyjnych użyteczności publicznej, problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych, status osób niepełnosprawnych i rodzaje świadczeń administracji publicznej względem osób niepełnosprawnych; zatrudnienie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, znaczenie rehabilitacji i rekreacji zajęć dla osób niepełnosprawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata. Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata. Red. ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Marusiak, Jarosław. Rec.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-08-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 72)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Daniel Giełda

Autor opisu:

TK