Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne gwarancje edukacji osób niepełnosprawnych w ustawodawstwie polskim – wybrane zagadnienia

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

Subject and Keywords:

integracja społeczna ; publiczne prawo podmiotowe w edukacji ; edukacja osób niepełnosprawnych ; dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnością ; prawne gwarancje w zakresie prawa do nauki ; status osób niepełnosprawnych w systemie oświaty ; problem ekskluzji społecznej ; zadania oświatowe ; bariery dla osób z niepełnosprawnością

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest wskazanie na wybrane regulacje prawne w zakresie prawa do nauki osób niepełnosprawnych. Ważne z punktu widzenia przedmiotu opracowania jest pytanie, czy prawo jest wystarczającym narzędziem gwarantującym skuteczną ochronę osób niepełnosprawnych w procesie edukacji. Celowe w tym względzie wydaje się przyjrzenie rozwiązaniom prawnym, które w swej istocie dotyczą statusu osób niepełnosprawnych w polskim systemie oświaty – realizacji konstytucyjnego prawa do nauki i możliwości dostępu do szkół. Ważne staje się również pytanie, czy edukacja osób z niepełnosprawnością jest wystarczającą metodą ograniczenia zjawiska ekskluzji społecznej i prawnej w społeczeństwie w warunkach współczesnych zmian w administracji publicznej?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata. Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata. Red. ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Marusiak, Jarosław. Rec.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-08-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 72)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Renata Raszewska-Skałecka

Autor opisu:

TK