Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pojęcie niepełnosprawności

Creator:

Giełda, Małgorzata

Subject and Keywords:

administracja publiczna   bariery dla osób niepełnosprawnych   integracja społeczna   subsydiarność   nauka administracji   niepełnosprawność   osoba z niepełnosprawnością   status osób niepełnosprawnych   Unia Europejska   problemy strukturalne administracji   europejskie prawo administracyjne   sposoby realizacji oczekiwań społecznych   polskie prawo administracyjne

Abstract:

Pojęcie niepełnosprawności w aktach normatywnych nie jest jednorodne. W prawie powszechnie obowiązującym brak także definicji niepełnosprawności opartej na interdyscyplinarności, która respektowałaby model medyczny oraz model społeczny tego pojęcia oparty na konkretnym kontekście kulturowym. Artykuł zwraca też uwagę na konieczność rozpatrzenia możliwości posługiwania się pojęciem osoby z niepełnosprawnością, które zastąpiłoby pojęcie osoby niepełnosprawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata. Red.   Raszewska-Skałecka, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Marusiak, Jarosław. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-08-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 72)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Giełda

Autor opisu:

TK