Object

Title: On the set ,,Statutes and privileges of the Polish Crown, translated from the Latin into the Polish, collected anew” by Jan Herburt ; O zbiorze Statuta y przywileje koronne z łacińskiego języka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane, autorstwa Jana Herburta

PLMET:

click here to follow the link

Title:

On the set ,,Statutes and privileges of the Polish Crown, translated from the Latin into the Polish, collected anew” by Jan Herburt  
O zbiorze Statuta y przywileje koronne z łacińskiego języka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane, autorstwa Jana Herburta

Creator:

Picur, Julia

Subject and Keywords:

private projects of early modern codification   corrective of law   Jan Herburt  
korektura prawa   Jan Herburt   prywatne projekty kodyfikacji prawa

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

This article examines the most important issues concerning Jan Herburt, a lawyer living at the time of the Democracy of Nobles, as well as his work entitled Statutes and privileges of the Polish Crown, translated from the Latin into the Polish, collected anew. During the Democracy of Nobles a need to edit sets of laws was observed in the 16th century. Jan Harburt’s work is a source of law which has some features of early modern codification. Despite greater competence of the Sejm, the legislative position of the Parliament seems to decrease, which results in the fact that it is private individuals who publish sets of laws instead of the state. Herburt’s work was used in circuit courts until the 18th century. The author also had considerable parliamentary experience and his printed set of laws contributed to the development of legal awareness among the society at that time.  

Niniejszy artykuł prezentuje najistotniejsze kwestie dotyczące Jana Herburta – prawnika doby demokracji szlacheckiej – oraz jego dzieła zatytułowanego Statuta y przywileje koronne z łacińskiego języka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane. W Rzeczypospolitej szlacheckiej już od XVI wieku dostrzegano potrzebę tworzenia zbiorów prawa. Dzieło Jana Herburta stanowi źródło poznania prawa, które wykazuje cechy nowożytnej kodyfikacji prawa. Pomimo wzrostu kompetencji sejmu wydaje się, iż pozycja ustawodawcza parlamentu zanika, a w konsekwencji osoby prywatne wyręczają państwo w wydawaniu drukiem zbiorów prawa. Zbiór prawa Herburta był stosowany w sądach ziemskich aż do XVIII wieku. Autor dzieła posiadał również znaczne doświadczenie parlamentarne, a wydany drukiem zbiór prawa jego autorstwa przyczynił się do kształtowania świadomości prawnej ówczesnego społeczeństwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79816   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Julia Picur

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

802

Number of object content views in PDF format

1174

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84767

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information