Object

Title: Annulment of the marriage in canon law and secular law ; Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Annulment of the marriage in canon law and secular law  
Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim

Creator:

Jaworska, Iga

Subject and Keywords:

declaration of invalidity   canon law   marriage  
małżeństwo   stwierdzenie nieważności   prawo kanoniczne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The institution of marriage annulment is governed by both the provisions of current law and in the laws of the Church. The article discusses the concept of marriage as well as the conditions and the basic procedure to obtain a judgement of nullity of marriage in both these jurisdictions, pointing to the principle of separate jurisdiction of the courts of general jurisdiction and laity.  

Instytucja stwierdzenia nieważności małżeństwa jest uregulowana zarówno w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jak i w przepisach prawa kościelnego. W artykule zostało omówione pojęcie małżeństwa oraz przesłanki i podstawowa procedura uzyskania orzeczenia o nieważności małżeństwa w obu tych porządkach prawnych, ze wskazaniem na zasadę odrębnej kognicji sądów powszechnych i świeckich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79815   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Iga Jaworska

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

4 991

Number of object content views in PDF format

6888

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84766

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information