Object

Title: The purpose of misappropriation as a subjective element of the lawlessness of theft ; Cel przywłaszczenia jako subiektywny element bezprawia przestępstwa kradzieży

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The purpose of misappropriation as a subjective element of the lawlessness of theft  
Cel przywłaszczenia jako subiektywny element bezprawia przestępstwa kradzieży

Creator:

Tyburcy, Tomasz

Subject and Keywords:

short-term use   crimes directional (intentional)   misappropriation goal   theft   embezzlement  
przywłaszczenie   krótkotrwałe użycie   przestępstwa kierunkowe (celowe)   kradzież   cel przywłaszczenia

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The essence of the subjective side of the crime of theft is the purpose of misappropriation; which is categorized as a directional crime (deliberate). Absence of intention to misappropriate the property defies the essence of the act of theft, but does not eliminate its illegality or guilt. The necessary constituent element of theft is acting with the intent to permanently deprive the owner of the power of disposal over his or her property. The perpetrator who acts with the intention of „short-term usage” of property has therefore no intention of misappropriating it. There are two theories of misappropriation; the first is the theory of the value of things (Sachwerttheorie), according to which the misappropriation consists of the transfer of assets from one entity and economic inclusion of those assets into the property of the perpetrator. It is therefore economic and not legal inclusion of the property into the property of the perpetrator that is important. In contrast, the theory of the substance (Substanztheorie) understands „the purpose of appropriation” as a kind of behavior involving permanent taking away the victim’s property as a physical object (substance), not including its value, and exercising ownership rights over it.  

Istotą strony podmiotowej kradzieży jest cel przywłaszczenia. Jest to przestępstwo kierunkowe (celowe). Brak zamiaru przywłaszczenia dekompletuje istotę czynu kradzieży, ale nie wyłącza jej bezprawności lub winy. Konieczną przesłanką kradzieży jest działanie z zamiarem trwałego pozbawienia właściciela możności dysponowania mieniem. Nie ma zamiaru przywłaszczenia sprawca, który działa w celu „krótkotrwałego użycia” rzeczy. Można wyróżnić dwie teorie przywłaszczenia. Pierwsza z nich to teoria wartości rzeczy (Sachwerttheorie), zgodnie z którą za przywłaszczenie uznaje się przeniesienie rzeczy z majątku jednego podmiotu i gospodarcze włączenie go do majątku sprawcy. Istotne jest więc gospodarcze, a nie prawne włączenie mienia do majątku sprawcy. Natomiast teoria substancji (Substanztheorie) pojmuje „cel przywłaszczenia” jako zachowanie polegające na trwałym zabraniu pokrzywdzonemu rzeczy jako przedmiotu materialnego (substancji), a nie jej wartości, i wykonywanie w stosunku do niej uprawnień właścicielskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79810   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Tyburcy

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

3 767

Number of object content views in PDF format

5033

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84761

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information