Object

Title: Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z głównych ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z głównych ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza)

Alternative title:

Early Mediaeval Glassjewellery from main Silesian stronghold complexes (Wrocław, Opole, Niemcza)

Creator:

Pankiewicz, Aleksandra   Siemianowska, Sylwia   Sadowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

glass jewelery   early Middle Ages   analysis of chemical composition of glass   main Silesian strongholds   trade routes  
szklana biżuteria   wczesne średniowiecze   analizy składu chemicznego szkła   główne grody śląska   szlaki handlowe

Abstract:

Although Silesian glassmaking has been the subject of interest of different researchers for over half a century, the state of early medieval glass jewelery from the most important centers of the region has left much to be desired. The reason for this was paying more attention to the question of existence within the main Silesian stronghold complexes glass workshops than strictly jewelery. In archaeological research reports glass finds were often ignored or not illustrated, at best, one-color prints were published, which is related to the standard of publication from the past century. The book Early Mediaeval Glassjewellery from main Silesian stronghold complexes (Wrocław, Opole, Niemcza) is an attempt to create monographs of glass jewelery from the above mentioned strongholds. All the better-preserved fragments of jewelry available to the authors are published in it. The study includes issues related to the technology of glass artifacts, their function and the problem of provenience, while trying to define both local products and determine precisely the origin of the jewelery which was considered to be imported. A “new” kind of analysis is the socio-economic studies of early medieval jewelry, which other researchers usually pay less attention to. The publication has a large catalog containing colorful photographs and descriptions along with information on the place of discovery of all finds listed therein. The catalog also includes analyzes the chemical composition of more than 150 artifacts, which is the most numerous series of glass jewelry analyzes carried out so far in the Polish lands. We hope that thanks to this publication Silesia will cease to be the proverbial terra incognita, in the development of early medieval glass jewelery, and the comprehensive presentation of the finds from Wroclaw, Opole and Niemcza will be also useful the researchers of other regions.  

Chociaż szklarstwo śląskie od ponad pół wieku było przedmiotem zainteresowań badaczy, stan publikacji wczesnośredniowiecznej biżuterii szklanej z najważniejszych ośrodków tego regionu pozostawiał wiele do życzenia. Przyczyną tego było poświęcanie większej uwagi kwestii istnienia w obrębie głównych grodów warsztatów szklarskich, niż stricte biżuterii. W sprawozdaniach z badań archeologicznych często nie uwzględniano także znalezisk szklanych ozdób lub nie publikowano ich ilustracji, w najlepszym wypadku zamieszczano jednobarwne ryciny, co związane jest ze standardem publikacji z minionego stulecia. Książka Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z głównych ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza) jest próbą stworzenia monografii ozdób szklanych z wymienionych grodów. Publikowane są w niej wszystkie lepiej zachowane fragmenty biżuterii, które były dostępne autorom. Opracowanie obejmuje zagadnienia związane z technologią wyrobu ozdób szklanych, ich funkcją i zagadnieniem proweniencji, przy czym starano się zdefiniować zarówno wyroby miejscowe, jak i określić, skąd konkretnie mogły pochodzić precjoza, które uznano za importy. Swego rodzaju novum stanowi analiza społeczno-gospodarcza biżuterii wczesnośredniowiecznej, której inni badacze poświęcają zazwyczaj dużo mniej uwagi. Publikacja opatrzona jest rozległym katalogiem zawierającym barwne fotografie i opisy wraz z danymi na temat miejsca odkrycia wszystkich zamieszczonych w nim zabytków. W katalogu zamieszczono także analizy składu chemicznego ponad 150 zabytków różnych ozdób szklanych, co stanowi najliczniejszą serię tego typu analiz biżuterii przeprowadzonych jak dotąd na terenie ziem polskich. Mamy nadzieję, że dzięki niniejszej publikacji Śląsk przestanie być przysłowiową „białą plamą” w opracowaniu wczesnośredniowiecznych ozdób szklanych, a kompleksowe przedstawienie zabytków z Wrocławia, Opola i Niemczy posłuży także badaczom innych regionów.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Instytut Archeologii

Contributor:

Moździoch, Sławomir. Rec.

Resource Type:

tekst

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79758   ISBN 978- 83-61416-77-7

DOI:

10.23734/22/17.003

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski and authors

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 9, 2022

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

4 409

Number of object content views in PDF format

5514

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84443

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information