PLMET:

click here to follow the link

Title:

Niedoceniony potencjał czy przecenione możliwości dyplomacji kulturalnej?

Creator:

Umińska-Woroniecka, Anna

Subject and Keywords:

dyplomacja kulturalna ; zagraniczna polityka kulturalna ; promocja kultury za granicą ; dyplomacja publiczna ; polityka historyczna ; miękka siła ; wizerunek Polski za granicą

Tags:

stereotypy ; instrumentalizacja kultury ; polityka zagraniczna ; interes narodowy

Abstract:

W artykule analizowany jest koncept miękkiej siły oraz dyplomacji kulturalnej w perspektywie teoretycznej wraz z uwzględnieniem praktyki państwa w tym zakresie, Polska przywołana jest tutaj jako studium przypadku. Pierwsza część rozważań zawiera konceptualizacje dyplomacji kulturalnej jako narzędzia miękkiej siły. Przedstawiono również jej ujęcia w ramach dyskursu o instrumentarium polityki zagranicznej. W dalszej części omówiono politykę historyczną, która oparta jest na odwoływaniu się do pamięci zbiorowej społeczeństwa. W artykule ukazane zostały doświadczenia Polski w zakresie promocji państwa poprzez kulturę narodową ostatnich kilkunastu miesięcy, w kontekście zmian, wynikających z objęcia rządów, w tym zwłaszcza resortu sprawa zagranicznych przez partię Prawo i Sprawiedliwość.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282 ; doi:10.23734/26.17.045

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Umińska-Woroniecka ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

j.k.