Object

Title: Elements of change and continuity in the Polish policy towards the People’s Republic of China after 2015 ; Elementy zmiany i kontynuacji w polityce Rzeczypospolitej Polskiej wobec Chińskiej Republiki Ludowej po 2015 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elements of change and continuity in the Polish policy towards the People’s Republic of China after 2015  
Elementy zmiany i kontynuacji w polityce Rzeczypospolitej Polskiej wobec Chińskiej Republiki Ludowej po 2015 r.

Creator:

Habowski, Mirosław

Subject and Keywords:

Poland   China   human rights   16+1   AIIB   New Silk Road   ideologization of foreign policy  
Polska   Chiny   prawa człowieka   16+1   AIIB   Nowy Jedwabny Szlak   ideologizacja polityki zagranicznej

Abstract:

The aim of the article is to verify the claim that there has been a breakthrough in Polish-Chinese relations after 2015. The author assumes that these relations exist within an imperial international system determined by the global domination of the USA, Poland’s affiliation with the block of western countries led by the USA and China’s sophisticated policy which selectively accepts the rules promoted by the leading superpower and, at the same time, persistently pursues the growth of its own strength and questions the American domination. On the domestic level the Polish policy towards China is influenced by liberal-democratic normative system adopted by Polish ruling elites within hegemonic socialization after 1989. Its impact, however, is weakening along with the growth of China’s economic power and the economic crisis of the USA and West European countries.  

Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, iż w 2015 r. dokonał się jakościowy przełom w stosunkach polsko – chińskich. Autor zakłada, że owe relacje odbywają się w ramach imperialnego systemu międzynarodowego wyznaczonego przez globalną dominację USA, przynależność Polski do kierowanego przez to państwo bloku państw zachodnich i wyrafinowaną politykę ChRL, która selektywnie akceptuje zasady lansowane przez wiodące supermocarstwo, a jednocześnie świadomie pracuje na rzecz wzrostu własnej potęgi i konsekwentnie zmierza do zakwestionowania dominacji USA. Na poziomie krajowym na polską politykę wobec Chin wpływa przyjęty przez polskie elity władzy w ramach hegemonialnej socjalizacji po 1989 r. liberalno – demokratyczny system normatywny. Jego siła oddziaływania jednak słabnie wraz ze wzrostem gospodarczej potęgi Chin i jednoczesnym kryzysem gospodarczym USA i państw zachodnioeuropejskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79658   ISSN 2300-4282

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Mirosław Habowski   Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

j.k.

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Jul 19, 2017

Number of object content hits:

559

Number of object content views in PDF format

880

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84103

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information