PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elementy zmiany i kontynuacji w polityce Rzeczypospolitej Polskiej wobec Chińskiej Republiki Ludowej po 2015 r.

Creator:

Habowski, Mirosław

Subject and Keywords:

Polska ; Chiny ; prawa człowieka ; 16+1 ; AIIB ; Nowy Jedwabny Szlak ; ideologizacja polityki zagranicznej

Abstract:

Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, iż w 2015 r. dokonał się jakościowy przełom w stosunkach polsko – chińskich. Autor zakłada, że owe relacje odbywają się w ramach imperialnego systemu międzynarodowego wyznaczonego przez globalną dominację USA, przynależność Polski do kierowanego przez to państwo bloku państw zachodnich i wyrafinowaną politykę ChRL, która selektywnie akceptuje zasady lansowane przez wiodące supermocarstwo, a jednocześnie świadomie pracuje na rzecz wzrostu własnej potęgi i konsekwentnie zmierza do zakwestionowania dominacji USA. Na poziomie krajowym na polską politykę wobec Chin wpływa przyjęty przez polskie elity władzy w ramach hegemonialnej socjalizacji po 1989 r. liberalno – demokratyczny system normatywny. Jego siła oddziaływania jednak słabnie wraz ze wzrostem gospodarczej potęgi Chin i jednoczesnym kryzysem gospodarczym USA i państw zachodnioeuropejskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Mirosław Habowski ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

j.k.