PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku: przegląd dotychczasowych działań i dalszych wyzwań

Creator:

Koziej, Stanisław

Subject and Keywords:

doktryna Komorowskiego ; strategia bezpieczeństwa ; NATO ; polityka obronna ; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obronna UE ; modernizacja ; Siły Zbrojne RP ; system bezpieczeństwa narodowego ; koncepcja odstraszania ; bezpieczeństwo informacyjne ; USA

Abstract:

Druga dekada XXI wieku to ważny okres w procesie budowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno z uwagi na radykalne przeobrażenia w środowisku zewnętrznym (m.in. rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny, działania tzw. Państwa Islamskiego), jak i zmieniającą się sytuację polityczną w kraju, pociągającą za sobą przeobrażenia nie tylko strategiczne, ale i ustrojowe. Istniejąca sytuacja określa konieczność dokonania analizy zmieniających się wyzwań, zagrożeń i potrzeb oraz ocenę i prognozę działań strategicznych Polski podejmowanych w sferze bezpieczeństwa. W konsekwencji w swoim artykule autor dokonuje przeglądu i oceny dotychczasowych warunków i działań Polski kształtowania na rzecz kształtowania bezpieczeństwa narodowego, a w drugiej szkicuje główne zadania, jakie należałoby podjąć dla jego umacniania w nadchodzących latach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Stanisław Koziej ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

j.k.