Object

Title: Defence diplomacy – an attempt at conceptualization ; Dyplomacja obronna – próba konceptualizacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Defence diplomacy – an attempt at conceptualization  
Dyplomacja obronna – próba konceptualizacji

Creator:

Kupiecki, Robert

Subject and Keywords:

diplomacy   military diplomacy   defence diplomacy   security   armed forces   Ministry of Defence  
dyplomacja   dyplomacja wojskowa   dyplomacja obronna   bezpieczeństwo   siły zbrojne   ministerstwo obrony

Abstract:

The notion of military/defence diplomacy remains suspended between traditional perception of this specific foreign and security policy field, which is connected with peacekeeping military activity outside state borders, and the new meanings it received after the Cold War had finished. These meanings are connected with a certain demilitarization of the international security concept which broadens its targets and changes the ways in which the targets are met with the use of instruments that defence ministries have at their disposal. Practical policies and research efforts in many countries (mainly in Europe, South America and the Pacific region), resulted in various attempts to describe defence diplomacy as a particular instrument of state policy which is fundamentally different from its classic reference point, that is military diplomacy. This article attempts to emphasize the most important elements of the debate on the abovementioned subject. It is important to understand that it is connected with a much more complex field of state policy and strategy than simple military cooperation or diplomacy which could, after all, include almost every form of international military activity. The obvious definitional problem will continue to be caused by the shift in security paradigm, blurring the line between its military and non-military aspects and their impact on defence issues and foreign policies of modern states.  

Pojęcie dyplomacji wojskowej/obronnej pozostaje zawieszone między tradycyjnym pojmowaniem tej wyspecjalizowanej dziedziny polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa, związanej z działalnością (pokojową) sił zbrojnych poza jego granicami, a próbą konsolidacji znaczeń nadanych mu po zakończeniu zimnej wojny. Wiążą się one z ewolucją i swego rodzaju demilitaryzacją koncepcji bezpieczeństwa międzynarodowego, pociągającymi za sobą rozszerzenie celów i zmianę sposobów ich osiągania za pomocą instrumentów pozostających pod kontrolą resortów obrony narodowej. Działania praktyków, a także wysiłek badaczy w wielu państwach (głównie w Europie, Ameryce Południowej i w regionie Pacyfiku), zaowocowały próbami opisania dyplomacji obronnej jako specyficznego instrumentu polityki państwa, zasadniczo odmiennego od jego klasycznego punktu odniesienia, czyli dyplomacji wojskowej. Niniejszy artykuł stanowi próbę odczytania najważniejszych wątków toczącej się w tej kwestii debaty. Istotne jest zrozumienie, iż wiąże się ona ze znacznie bardziej złożonym kontekstem polityki państwa (i jego strategią), aniżeli współpraca (czy dyplomacja) wojskowa, za którą można przecież uznać niemal każdą formę międzynarodowej aktywności militarnej. Niewątpliwy problem definicyjny będzie nadal wyznaczała zmiana paradygmatu bezpieczeństwa, zacierająca ostrość granic między jego wojskowymi a niemilitarnymi składnikami i skutkami ich oddziaływania na sprawy obronne i politykę zagraniczną współczesnych państw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79651   ISSN 2300-4282

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego   Copyright by Robert Kupiecki

Autor opisu:

j.k.

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

Jul 19, 2017

Number of object content hits:

1 396

Number of object content views in PDF format

2305

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84096

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Dyplomacja obronna – próba konceptualizacji Nov 4, 2020

This page uses 'cookies'. More information