Object

Title: Sharing economy as a new consumer trend ; Sharing economy jako nowy trend konsumencki

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sharing economy as a new consumer trend  
Sharing economy jako nowy trend konsumencki

Creator:

Ziobrowska, Justyna

Subject and Keywords:

sharing economy   ownership  
gospodarka współdzielenia   gospodarka dzielenia się   wspólna konsumpcji   sharing economy   własność

Abstract:

New technologies are responsible for fast changing of the global economy. Together with mobile internet and gains of trust in the courageous start-ups there is a new branch of economy developing – the sharing economy. We are becoming participants of the economic revolution, which changes the current understanding of consumption and laws of ownership. It is the time, when anaccess to services and things creates a new form and expands classic atributes of owner ship eligibility. The goal of this article is to show the concept and possible applications of the sharing economy. The Author describes definitions, points to advantages and disadvantages of the common consumption and examples of the companies which base their strategy on the sharing economy. In the article there has been used a method of literature analysis and document research.  

Nowe technologie sprawiają, że współczesna gospodarka szybko się zmienia. Wraz z rynkiem internetu mobilnego oraz wzrostem zaufania dla odważnych start-upów rozwija się nowoczesna gałąź gospodarki – sparing economy. Stajemy się uczestnikami ekonomicznej rewolucji, która zmienia nasze dotychczasowe rozumienie konsumpcji oraz prawa własności. Jest to czas, w którym dostęp do usług i rzeczy tworzy nową formę i poszerza klasyczne atrybuty uprawnień właścicielskich. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji i możliwych zastosowań sparing economy. Autorka opisuje definicje, wskazuje zalety i wady wspólnej konsumpcji oraz przykłady firm opierających swoją strategię o sharing economy. W artykule wykorzystano metodę analizy literatury oraz badań dokumentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79622   ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Justyna Ziobrowska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 25, 2023

In our library since:

Jul 11, 2017

Number of object content hits:

7 258

Number of object content views in PDF format

10450

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84036

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Sharing economy jako nowy trend konsumencki Jan 25, 2023

This page uses 'cookies'. More information