Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sharing economy jako nowy trend konsumencki

Creator:

Ziobrowska, Justyna

Subject and Keywords:

gospodarka współdzielenia ; gospodarka dzielenia się ; wspólna konsumpcji ; sharing economy ; własność

Abstract:

Nowe technologie sprawiają, że współczesna gospodarka szybko się zmienia. Wraz z rynkiem internetu mobilnego oraz wzrostem zaufania dla odważnych start-upów rozwija się nowoczesna gałąź gospodarki – sparing economy. Stajemy się uczestnikami ekonomicznej rewolucji, która zmienia nasze dotychczasowe rozumienie konsumpcji oraz prawa własności. Jest to czas, w którym dostęp do usług i rzeczy tworzy nową formę i poszerza klasyczne atrybuty uprawnień właścicielskich. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji i możliwych zastosowań sparing economy. Autorka opisuje definicje, wskazuje zalety i wady wspólnej konsumpcji oraz przykłady firm opierających swoją strategię o sharing economy. W artykule wykorzystano metodę analizy literatury oraz badań dokumentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Justyna Ziobrowska

Autor opisu:

TK