Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Autonomia wspólnego przedsiębiorstwa w stosunkach z założycielami

Creator:

Kostecka-Jurczyk, Daria

Subject and Keywords:

spółka dominująca ; wspólne przedsiębiorstwo ; spółka zależna ; joint venture

Abstract:

Celem opracowania jest ukazanie problemu samodzielności wspólnego przedsiębiorstwa w stosunkach z założycielami z punktu widzenia przepisów o kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Autonomia w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej joint venture jest jednym z kryteriów oceny pełnego zakresu funkcji, pozwalającego zakwalifikować utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa jako stanu faktycznego koncentracji. Wspólne przedsiębiorstwo pełnofunkcyjne podlega wspólnej kontroli założycieli a jednocześnie musi być od nich niezależne pod względem operacyjnym. W analizie uwzględniono najnowsze orzecznictwo dotyczące tytułowego problemu oraz koncepcję jednego organizmu gospodarczego. W opracowaniu przyjęto hipotezę, że założenie o autonomii operacyjnej wspólnego przedsiębiorstwa jest sprzeczne z przesłanką wspólnej kontroli założycieli i nie stanowi narzędzia ułatwiającego rozróżnienie wspólnych przedsiębiorstw stanowiących stan faktyczny koncentracji od tych, które stanowią porozumienie ograniczające konkurencję w rozumieniu art. 101 TFUE i art. 6 u.o.k.k.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Daria Kostecka-Jurczyk

Autor opisu:

TK