Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem własności środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym

Creator:

Jakubowski, Sebastian

Subject and Keywords:

Fundusz Rezerwy Demograficznej ; ZUS ; Program Budowy Kapitału Polaków ; OFE ; system emerytalny

Abstract:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2015 roku zdecydował o publicznym charakterze składki przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz o braku odrębności środków zgromadzonych w tych funduszach od finansów publicznych. TK stanął w nim na stanowisku, że przekazanie przez ZUS do OFE środków pochodzących ze składki emerytalnej należy uznać tylko za czynność technicznoorganizacyjną, prowadzącą de facto do ograniczonej w czasie zmiany podmiotu administrującego środkami publicznymi (z szeroko rozumianego państwa na podmiot prywatny). Według Trybunału nie prowadzi to do sui generis przewłaszczenia tych środków na OFE lub PTE. Tymczasem ogłoszenie przez Ministerstwo Rozwoju „Programu Budowy Kapitału Polaków” na nowo rozpaliło spór o charakter prawny środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Kluczowym elementem tego programu jest przekazanie środków zgromadzonych w OFE częściowo do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a częściowo do III filaru systemu emerytalnego. Wstępne założenia przewidują przekazanie na podstawie ustawy 25% aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej (około 35 mld złotych). Pozostałe 75% aktywów tych funduszy ma być przekazane z dniem 1stycznia 2018 roku na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) wszystkich 16,5 mln członków OFE (około 103 mld złotych). Równocześnie OFE mają być przekształcone w fundusze inwestycyjne otwarte polskich akcji (FIO), działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zmiany te będą miały dalekosiężne konsekwencje prawne. Celem niniejszej analizy jest ich przedstawienie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Sebastian Jakubowski

Autor opisu:

TK