Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Własność” wynagrodzenia za pracę

Creator:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka

Subject and Keywords:

stosunek pracy ; wynagrodzenie ; własność

Abstract:

Wynagrodzenie za pracę jest istotnym i koniecznym elementem każdego stosunku pracy, niezależnie od podstawy jego nawiązania, a bezwzględny wymóg odpłatności ma odróżniać stosunek pracy od wielu stosunków cywilnoprawnych, w ramach których praca może być świadczona. Osobą uprawnioną do wynagrodzenia jest pracownik, a samo prawo do wynagrodzenia ma charakter bezwzględny. Pracownik nie może się go zrzec ani przenieść na inną osobę. Ustanowiona w ten sposób ochrona, będąca wyrazem funkcji alimentacyjnej wynagrodzenia, ogranicza jednocześnie prawo pracownika do dysponowania nim. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wynagrodzenie za pracę może być przedmiotem prawa własności i jakim ograniczeniom zostaje ono poddane na gruncie prawa pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Autor opisu:

TK