Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Własność gospodarstwa rolnego

Creator:

Klat-Górska, Elżbieta

Subject and Keywords:

prawo własności   gospodarstwo rodzinne   nieruchomość rolna   gospodarstwo rolne   kompleks majątkowy

Abstract:

Celem opracowania jest rozważenie kwestii, czy można ująć gospodarstwo rolne w sposób konwencjonalny, jako przedmiot prawa własności, ale z zastrzeżeniem, że nie jest ono rzeczą. Gospodarstwo rolne jest bowiem przez ustawodawcę rozmaicie definiowane, a jego treść jest zależna przede wszystkim od celu i przedmiotu regulacji normatywnej, jednak zawsze jest to określony kompleks majątkowy. Przy tym należy uwzględnić, że z punktu widzenia kryterium całości gospodarczej ocena charakteru podstawowego czynnika tego kompleksu, jakim jest nieruchomość rolna, wymaga ustalenia nie tylko aktualnego stanu faktycznego, ale również określenia możliwości wykorzystywania gruntów wraz z budynkami do celów rolniczych oraz możliwość połączenia gruntów rolnych wraz z budynkami w jedną całość gospodarczą. Konieczne jest przy tym wskazanie, że status prawny poszczególnych składników gospodarstwa rolnego jest różnorodny. Jeżeli jednak gospodarstwo rolne uznawane za zorganizowaną całość gospodarczą może być przedmiotem prawa własności, to może być traktowane jako zespolony przedmiot stosunków prawnych i obrotu gospodarczego (w tym jako przedmiot umów prowadzących do jego zbycia). Analiza obowiązujących norm prawnych (przede wszystkim cywilnoprawnych) doprowadziła do konkluzji, że uzasadniony jest pogląd o wyodrębnieniu szczególnego rodzaju prawa własności, jakim jest własność gospodarstwa rolnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Klat-Górska

Autor opisu:

TK