Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Własność wirtualna. Problemy definicyjne i perspektywa polskiego prawa

Creator:

Karkut, Daniel

Subject and Keywords:

Internet   kod komputerowy   MMORPG   własność wirtualna   własność

Abstract:

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę własności wirtualnej w ujęciu definicyjnym i normatywnym w świetle polskiego prawa. W pierwszej kolejności Autor czyni wprowadzenie do wskazanej problematyki, naświetlając problem mobilnego Internetu, Internetu Rzeczy i szczegółowo prezentując specyfikę gier internetowych (MMORPG). W kolejnym rozdziale Autor przedstawia definicje własności wirtualnej, które skonstruowano w zagranicznej literaturze prawniczej, z uwzględnieniem cech wykazywanych przez kod komputerowy. W dalszej części wysiłek badawczy skoncentrowany jest na ustaleniu ewentualnego znaczenia własności wirtualnej na gruncie polskiego porządku normatywnego. W zakończeniu Autor stawia pytanie o celowość zrewolucjonizowania w polskim prawie pojęcia własności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Daniel Karkut

Autor opisu:

TK